Propozice

PROPOZICE

WITZENMANN O p a v s k á   m í l e  (1609 m)

9. ročník a 31. ročník memoriálu Stanislava Mikesky

Datum: úterý 7. 9. 2021, start 18.00 hodin 
Garanti závodu:           BěhOpava – spolek
Statutární město Opava- záštita primátora města 
Česká unie sportu- SPORTUJ S NÁMI 2019 
Kategorie:muži ELITA: bez omezení věku, závodník již nebude hodnocen ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního nebo rodinného týmu.
muži A: 19 – 39 let 2002 – 1982
muži B: 40 – 49 let 1981 – 1972
muži C: 50 – 59 let 1971 – 1962
muži D: 60 – 69 let 1961 -1952 
muži E: 70+ 1951 a starší
ženy ELITA: bez omezení věku, závodnice již nebude hodnocena ve své věkové kategorii 
ženy A: 19 – 34 let 2002-1987
ženy B: 35 – 44 let 1986 – 1977
ženy C: 45 – 54 let 1976 – 1967
ženy D: 55 + 1966 a starší
dívky do 10 let 2011 a mladší
dívky 11 – 15 let 2010 – 2006
dívky 16 -18 let 2005 – 2003
hoši do 10 let 2011 a mladší
hoši 11 – 15 let 2010 – 2006
hoši 16 – 18 let 2005– 2003
vozíčkáři 
FIREMNÍ TÝM má minimálně 5 členů, maximálně 7 členů, jedna z týmu musí být žena. Hodnotí se čas ženy a čtyř členů firemního týmu s nejlepšími časy. Jedna firma může přihlásit více týmů. Oceněny budou první tři firemní týmy. Firemními týmy se nerozumí sportovní kluby, sportovní spolky, TJ apod. 
RODINNÝ TÝM má minimálně 3 až 5 členů, za rodinný tým běží alespoň jedno dítě do 15 let. Hodnotí se čas dítěte do 15 let a dalších dvou členů rodinného týmu s nejlepšími časy. Oceněny budou první tři rodinné týmy. Do firemních i rodinných týmů nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA.   
ZPŮSOB REGISTRACE TÝMŮ: 
1. Vyberte v týmu zodpovědnou osobu – vedoucí týmu.
2. Tato osoba zaregistruje firemní, rodinný nebo školní tým na stránkách Opavské míle v odkazu Registrace týmu pod určitým názvem-jméno týmu.
3. Odpovědná osoba se sama zaregistruje na závod a přidává k sobě další osoby systémem – přidat do registrace 
4. Odpovědné osobě se vygeneruje variabilní symbol platby, ta zaplatí za všechny osoby dohromady. 
Registrace: do 25. 8. 2021, 23:59 hod, ve webovém registračním systému na stránce www.opavskamile.cz (registrace + podrobné informace). Možnost platby kartou a přes bankovní účet. Registrování do 25. 8. 2019 budou mít na svém startovním čísle jméno. 
Od 26. 8. do 4. 9. 2021, 7:00 hod. možnost registrovat, platba možná POUZE BANKOVNÍ KARTOU!! Na startovním čísle již nebudete mít jméno. Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit registraci v okamžiku naplnění kapacity závodu 550 závodníků. Pokud závodník neuhradí startovné do 7 dnů po přihlášení, je automaticky ze startovní listiny vyřazen, přihláška je zrušena. Chce-li závod absolvovat, musí dojít k opětovné registraci a úhradě startovného. Forma úhrady – bankovním převodem nebo kartou. Na místě v hotovosti. Po zaplacení přihlášky a zpracování platby vám přijde e-mail, který slouží jako potvrzení pro vydání startovního čísla. Pro ověření platnosti přihlášky slouží odkaz na webových stránkách WOM – Startovní listina, zobrazující pouze řádně zaplacené přihlášky.   
Prezence:den předem: pondělí 6. 9. 2021 Horní náměstí (Slezanka), od 15.00 hodin do 18 hodin – POUZE výdej již registrovaných závodníků, ti, kteří zaplatili startovné do 30. 8. 2021!
7. 9. 2021, Horní náměstí (Slezanka), od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
Mezi 17:00 – 17:20 hodin možný předprodej nevydaných startovních čísel. Řádně registrovaní závodníci přes web, kteří v termínu uhradí startovné, obdrží při prezentaci startovní číslo se jménem a jednorázovým čipem, který je součástí startovního čísla. Prezentace na místě pouze v případě, nebudou-li vyčerpána čísla do výše 550 závodníků, startovní číslo bude beze jména. Startovní čísla se nevrací.
Přesun od prezence na start:Přesun na start individuálně po prezenci. Trasa bude značená (směr – Olomoucká ulice). Závodníci mohou použít zdarma trolejbusovou přepravu, podmínkou je startovní číslo na dresu. Možnost úschovy osobních věcí v bývalém obchodním středisku Slezanka. Doba startu je uzpůsobená městské hromadné dopravě.
Start:18 hodin, ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici).
Možnost odložení svrchního oblečení do přistaveného automobilu, který odveze svršky do prostoru cíle (hlídané). Rozhodčí řadí závodníky z bezpečnostních důvodů v pořadí: elita – výkonní a amatérští běžci/běžkyně, amatérští běžci dle předpokládaného cílového času, který jste zadali při registraci na závod. Vaše startovní čísla budou označena vašim předpokládaným časem. Děti a vozíky.
Závodníci musí proběhnout snímacím kobercem na startu, čip umístěný na startovním čísle sejme startovní čas závodníka.   
Trať:Start: ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici), dále po ul. Olomoucká, vpravo na Horní náměstí (cíl). Délka 1609 m. Naváděcí prapory 400 m, 800 m, 1000 m, 1200 m, cíl. Závodníci dbají pokynů pořadatele, běží v pravé části vozovky za částečně uzavřeného provozu a dbají na svou bezpečnost. (viz pravidla při registraci závodníka). Trať je přesně vyměřená a certifikovaná Českým atletickým svazem.
Vyhlášení vítězů:   Protesty je možno podat v čase od 18:10 do 18:30, protest v souladu s pravidly atletiky.
Vyhlášení vítězů nejdříve po 18:50 hod. Bezprostředně po skončení závodu – květinový ceremoniál pro kategorie Elita.
Všichni účastníci obdrží v cíli pamětní medaili a pití. SMS po doběhu s vašim cílovým časem 
Průběh závodů:     Závod probíhá podle pravidel atletiky.
StartovnéStartovné se platí pouze bezhotovostní formou, na číslo účtu, které je součástí registračního systému. 
děti do 10 let – 50 Kč
11-15 let – 100Kč
dospělí  – 150 Kč  
vozíčkáři – zdarma 
rodinný tým – 100 Kč na osobu
firemní tým – 150 Kč na osobu                                                                                                
na místě: děti do 10 let – 100 Kč
11-15 let  – 150 Kč
dospělý – 200 Kč
vozíčkáři – zdarma 
5 Kč z každého startovného bude věnováno řediteli Základní školy a Praktické školy jednoleté a SPC Srdce. Příspěvek bude použit na ozdravný rehabilitační pobyt žáků této školy. Stejně tak můžete přispět dobrovolnou částkou na ozdravný rehabilitační pobyt na prezentaci do kasičky. Šek s vybranou částkou bude předán během závěrečného ceremoniálu.
Registrace na místě, jen v případě, že nebudou vyčerpaná startovní čísla v počtu 550.  
Občerstvení:Pitný režim po doběhu, Horní náměstí 
Prize money MUŽI – elita 1. místo: 5.000,- Kč   
2. místo: 4.000,- Kč
3. místo: 3.000,- Kč 
4. místo: 2.000,- Kč
5. místo: 1.000,- Kč        
6. – 10. místo: 500,-Kč 
ŽENY – elita 1. místo: 4.000,- Kč  
2. místo: 2.000,- Kč
3. místo: 1.000,- Kč
4. – 5. místo:  500,- Kč
Časová bonifikace:
MUŽI za čas lepší jak: 4:01 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč 
ŽENY za čas lepší jak 4:27 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč  

Vítězové:

rok 2020: Hanka Bednarčíková, Opava, 18:56 a Jiří Kostka a Luděk Slonina, Opava, oba 15:51

rok 2019: Renáta Vocásková, Dukla Praha, 4:50 a Jan Friš, Dukla Praha, 4:01

rok 2018: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice, 4:27 a Jan Friš, Dukla Praha, 4:07

rok 2017: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice, 4:29 a Jan Friš, Dukla Praha, 4:05

rok 2016: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice 4:36 a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:06

rok 2015:  Lenka Švábíková, USK Praha, 5:03 a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:05

rok 2014:  Jíšová Barbora, Perňa systém 5:05,7 a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:11,5

rok 2013:  Jíšová Barbora, USK Praha 5:23 a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:14

Funkcionáři závodu:

Ředitel:                   Jiří Sýkora (info@opavskamile.cz)

Hlavní rozhodčí:     Petr Mikeska

Lékař závodu:         Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. MBA, Frcps

Časomíra:               ON LINE SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava, www.onlinesystem.cz

Komentátor:           Štěpán Škorpil

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v organizaci závodu.

Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci závodů dobrovolným organizátorům, Městské policii Opava, Policii ČR, územnímu odboru Opava, sponzorům a partnerům.

Pořadatel omezil počet startujících na 500 běžců!

Z důvodu nejasné situace kolem COVID 19. Vydá pořadatel před závodem hygienická pravidla,

která budou muset startující respektovat!

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU

Uvědomuji si, že účast na této akci může být nebezpečná a zúčastním se jen tehdy, pokud jsem zdravotně a fyzicky způsobilý.

Pokud se zúčastním této soutěže, přebírám plnou zodpovědnost na sebe za jakékoliv nehody a zranění, které se mohou přihodit během cesty na soutěž, během soutěže, nebo během mého pobytu v prostorách soutěže.

Také dávám na vědomí, že přebírám na sebe celé riziko spojené s účastí na této akci, včetně, ale ne výlučně za následující: pády, fyzický kontakt se soutěžícími, vliv počasí a silničního provozu a podmínky na cestách. 

Také já, moji příbuzní a moji právní zástupci tímto potvrzujeme, že se navždy zříkáme možnosti požadovat náhradu škody od organizátorů, sponzorů a jejich právních nynějších a jak i budoucích zástupců a osob zapojených do této akce za moje zranění, škody, pohledávky, které se mohou vyskytnout během mé účasti na této akci, nebo jsou spojeny s akcí.

•          Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).

•          Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

•          Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

•          Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky. 

•          Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

•          Za odložené věci pořadatel neručí.

•          Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

•          Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

•          Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email behopava@seznam.cz .