Propozice

PROPOZICE 2022

WITZENMANN  O p a v s k á   m í l e  (1609 m), 10. ročník

a 32. ročník memoriálu Stanislava Mikesky

Datum: úterý 6. 9. 2022, start 18.00 hodin 
Garanti závodu:            BěhOpava – spolek, Statutární město Opava- záštita primátora města a Česká unie sportu- SPORTUJ S NÁMI 2022 
Kategorie:Všechny věkové kategorie:
Muži ELITA – bez omezení věku, závodník již nebude hodnocen ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního, školního nebo rodinného týmu.
Muži A: 19 – 39 let roč. 2003 – 1983
Muži B: 40 – 49, 1982 – 1973
Muži C: 50 – 59, 1972 – 1963
Muži D: 60 – 1962 -1953 
Muži E: 70+- 1952 a staršíženy
Ženy ELITA – bez omezení věku, závodnice již nebude hodnocena ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního, školního nebo rodinného týmu 
Ženy A: 19 – 34 let 2003-1988
Ženy B: 35 – 44 let 1987 – 1978
Ženy C: 45 – 54 1977 – 1968
Ženy D: 55 + 1967 a starší
Dívky do 10 let, 2012
Mladší dívky 11 – 15, 2011 – 2007
Dívky 16 -18, 2006 – 2004
hoši do 10 let, 2012
Mladší hoši 11 – 15, 2011 – 2007
Hoši 16 – 18, 2006– 2004
Vozíčkáři 
FIREMNÍ TÝM má minimálně 5 členů, maximálně 7 členů, jedna z týmu musí být žena. Hodnotí se čas ženy a čtyř členů firemního týmu s nejlepšími časy. Jedna firma může přihlásit více týmů. Oceněny budou první tři firemní týmy. Firemními týmy se nerozumí sportovní kluby, sportovní spolky, TJ apod. 
RODINNÝ TÝM má minimálně 3 až 5 členů, za rodinný tým běží alespoň jedno dítě do 15 let. Hodnotí se čas dítěte do 15 let a dalších dvou členů rodinného týmu s nejlepšími časy.Oceněny budou první tři rodinné týmy. Do firemních i rodinných týmů nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA. 
ŠKOLNÍ TÝM má minimálně 5 členů, maximálně 7 členů. Hodnotí se čas 2 dívek a 3 hochů. Pokud bude družstvo složeno pouze z dívek, hodnotí se 5 nejlepších děvčat.  Do školního týmu nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA.    
ZPŮSOB REGISTRACE TÝMŮ: 1. Vyberte v týmu zodpovědnou osobu – vedoucí týmu.2. Tato osoba zaregistruje firemní, rodinný tým na stránkách Opavské míle v odkazu Registrace týmu pod určitým názvem – jméno týmu.3. Odpovědná osoba se sama zaregistruje na závod a přidává k sobě další osoby systémem – přidat do registrace 4. Odpovědné osobě se vygeneruje variabilní symbol platby, ta zaplatí za všechny osoby dohromady. 
Registrace:  do 29. 8. 2022, 23:59 hod, ve webovém registračním systému na stránce www.opavskamile.cz (registrace + podrobné informace). Možnost platby kartou a přes bankovní účet. Registrování do 29. 8. 2022 budou mít na svém startovním čísle jméno. Od 30. 8. do 6. 9. 2022, 7:00 hod. bude možná se registrace, platba pouze kartou!! Na startovním čísle již nebudete mít zapsané jméno.Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit registraci v okamžiku naplnění kapacity závodu 1 500 závodníky plus kategorie ELITA! Pokud závodník neuhradí startovné do 7 dnů po přihlášení, je automaticky ze startovní listiny vyřazen, přihláška je zrušena. Chce-li závod absolvovat, musí dojít k opětovné registraci a úhradě startovného. Forma úhrady – bankovním převodem nebo kartou. Na místě v hotovosti, pokud nebude naplněný stav závodníkůPo zaplacení přihlášky a zpracování platby vám přijde e-mail, který slouží jako potvrzení pro vydání startovního čísla Pro ověření platnosti přihlášky slouží odkaz Startovní listina, zobrazující pouze řádně zaplacené přihlášky.   
Prezence:Dne předem: pondělí 5. 9. 2022 na Horní náměstí (Slezanka), od 15.00 hodin do 18 hodin – POUZE výdej již registrovaných závodníků!! jež zaplatili startovné do 29. 8. 2022! Prezentace 6. 9. 2022, Horní náměstí (Slezanka), od 13.00 hodin do 17.00 hodinMezi 17:00 – 17:20 hodin možný předprodej nevydaných startovních čísel. Řádně registrovaní závodníci přes web, kteří v termínu uhradí startovné, obdrží při prezentaci startovní číslo se jménem a jednorázovým čipem, který je součástí startovního čísla. Prezentace na místě pouze v případě, nebudou-li vyčerpána čísla do výše 1 500 závodníků, startovní číslo bude beze jména. Startovní čísla se nevrací.
Přesun od prezence na start: Přesun na start individuálně po prezenci. Trasa bude značená (směr – Olomoucká ulice). Závodníci mohou použít zdarma trolejbusovou přepravu, podmínkou je startovní číslo na dresu. Možnost úschovy osobních věcí v bývalém obchodním středisku Slezanka. Doba startu je uzpůsobená městské hromadné dopravě.
Start:18 hodin, ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici)
Možnost odložení svrchního oblečení do přistaveného automobilu, který odveze svršky do prostoru cíle (hlídané). Rozhodčí řadí závodníky z bezpečnostních důvodů v pořadí: elita – výkonnostní a amatérští běžci/běžkyně, amatérští běžci dle předpokládaného cílového času, který jste zadali při registraci na závod. Vaše startovní čísla budou označena vašim předpokládaným časem. Děti a vozíky.Závodníci musí proběhnout snímacím kobercem na startu, čip umístěný na startovním čísle sejme startovní čas závodníka.   
Trať:Start: ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici), dále po ul. Olomoucká, doprava na Horní náměstí (cíl). Délka 1609 m. Naváděcí prapory 400 m, 800 m, 1000 m, 1200 m, cíl. Závodníci dbají pokynů pořadatele, běží v pravé části vozovky za částečně uzavřeného provozu a dbají na svou bezpečnost. (viz pravidla při registraci závodníka).   Trať je přesně vyměřená a certifikovaná Český atletickým svazem.
Vyhlášení vítězů:  Protesty od 18:10 do 18:30 je možno podat protest (v souladu s pravidly atletiky)Vyhlášení vítězů nejdříve po 18:50 hod.Bezprostředně po skončení závodu – květinový ceremoniál pro kategorie elitaPrvní tři závodníci v každé kategorii získávají věcné ceny, kategorie ELITA ceny peněžníVšichni účastníci obdrží v cíli pamětní medaili a pitíSMS po doběhu s vašim cílovým časem 
Průběh závodů:    Závod probíhá podle pravidel České atletiky (ČAS).
StartovnéStartovné při webové registraci se platí pouze bezhotovostní formou, na číslo účtu, které je součástí registračního systému.
Děti do 10 let – 50 Kč
Děti 11 – 15 let – 100Kč
Dospělí  – 150 Kč  
Vozíčkáři – zdarma 
Rodinný tým – 100 Kč na osobu
Firemní tým – 150 Kč na osobu                                                                                       
Na místě, pouze hotovost:
Děti do 10 let – 100 Kč
Děti 11-15 let  – 150 Kč
Dospělý – 200 Kč
Vozíčkáři – zdarma 

5 Kč z každého startovného bude věnováno řediteli Základní školy a Praktické školy jednoleté a SPC Srdce. Příspěvek bude použit na ozdravný rehabilitační pobyt žáků této školy. Stejně tak můžete přispět dobrovolnou částkou na ozdravný rehabilitační pobyt na prezentaci do kasičky. Šek s vybranou částkou bude předán během závěrečného ceremoniálu.Registrace na místě, jen v případě, že nebudou vyčerpaná startovní čísla v počtu 1 500.  
Občerstvení: Pitný režim po doběhu, Horní náměstí 
Prize money MUŽI – elita
1. místo: 5.000,- Kč  
2. místo: 4.000,- Kč
3. místo: 3.000,- Kč 
4. místo: 2.000,- Kč
5. místo: 1.000,- Kč 
6. – 10. místo: 500,-Kč    
ŽENY – elita
1. místo: 4.000,- Kč         
2. místo: 3.000,- Kč
3. místo: 2.000,- Kč
4. – 5. místo:  500,- Kč  
Časová bonifikace: 
MUŽI za čas lepší jak: 3:58 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč  
ŽENYza čas lepší jak 4:27 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč  

Vítězové:

rok 2021: Adéla Hluchá, TJ Sokol Opava 4:47         a Jan Friš, Dukla Praha 3:58 (traťový rekord)

rok 2020: Hanka Bednarčíková, Opava 18:56      a Jiří Kostka a Luděk Slonina, Opava oba 15:51

rok 2019: Renáta Vocásková, Dukla Praha 4:50                                  a Jan Friš, Dukla Praha 4:01

rok 2018: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice 4:27 (traťový rekord)      a Jan Friš, Dukla Praha 4:07

rok 2017: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice 4:29                                  a Jan Friš, Dukla Praha 4:05

rok 2016: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice 4:36                         a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:06

rok 2015:  Lenka Švábíková, USK Praha 5:03                             a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:05

rok 2014:  Jíšová Barbora, Perňa systém 5:05,7                   a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:11,5

rok 2013:  Jíšová Barbora, USK Praha 5:23                              a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:14

Funkcionáři závodu:

Ředitel:                    Jiří Sýkora (info@opavskamile.cz)

Manažer závodů:     Jan Sýkora

Hlavní rozhodčí:      Eva Kociánová       

Časomíra:               ON LINE SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava, www.onlinesystem.cz

Komentátor:             Štěpán Škorpil

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v organizaci závodu.

Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci závodů dobrovolným organizátorům, Městské policii Opava, Policii ČR, územnímu odboru Opava, sponzorům a partnerům.

Pořadatel omezil počet startujících na 1 500 běžců! + ELITA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU

 Uvědomuji si, že účast na této akci může být nebezpečná a zúčastním se jen tehdy, pokud jsem zdravotně a fyzicky způsobilý.

Pokud se zúčastním této soutěže, přebírám plnou zodpovědnost na sebe za jakékoliv nehody a zranění, které se mohou přihodit během cesty na soutěž, během soutěže, nebo během mého pobytu v prostorách soutěže.

Také dávám na vědomí, že přebírám na sebe celé riziko spojené s účastí na této akci, včetně, ale ne výlučně za následující: pády, fyzický kontakt se soutěžícími, vliv počasí a silničního provozu a podmínky na cestách. 

Také já, moji příbuzní a moji právní zástupci tímto potvrzujeme, že se navždy zříkáme možnosti požadovat náhradu škody od organizátorů, sponzorů a jejich právních nynějších a jak i budoucích zástupců a osob zapojených do této akce za moje zranění, škody, pohledávky, které se mohou vyskytnout během mé účasti na této akci, nebo jsou spojeny s akcí.

•          Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).

•          Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

•          Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

•          Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky. 

•          Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

•          Za odložené věci pořadatel neručí.

•          Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

•          Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

•          Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email behopava@seznam.cz .