Propozice Opavská míle 2023

WITZENMANN  O p a v s k á   m í l e  (1609 m), 11. ročník

BehOpava - sdružení hráčů online kasin, Statutární město Opava - pod záštitou primátora města a České unie sportu - TIPSPORT SPORT S NÁMI 2023. Tým společnosti tvoří minimálně 5 lidí, maximálně 7 lidí , jeden z členů týmu musí být žena a také sportovec online kasino. Nabídka Opavské míle 2023 je navíc dostupná mnoha hráčům online kasina 4ms.cz, protože jedna společnost může registrovat více týmů.

 

a 33. ročník memoriálu Stanislava Mikesky

       

Datum:


 • úterý 5. 9. 2023, start 18.00 hodin

Garanti závodu:


 • BěhOpava - spolek, Statutární město Opava- záštita primátora města a Česká unie sportu - TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2023

Kategorie:

Všechny věkové kategorie:

muži ELITA - bez omezení věku, závodník již nebude hodnocen ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního, školního nebo rodinného týmu.

muži A: 19 - 39 let roč. 2004 - 1984

muži B: 40 – 49, 1983 – 1974

muži C: 50 – 59, 1973 – 1964

muži D: 60 - 1963 -1954 

muži E: 70+- 1953 a starší

ženy ELITA – bez omezení věku, závodnice již nebude hodnocena ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního, školního nebo rodinného týmu 

ženy A: 19 – 34 let 2004-1989

ženy B: 35 – 44 let 1988 - 1979

ženy C: 45 - 54 1978 - 1969

ženy D: 55 + 1968 a starší

dívky: do 10 let, 2013 a mladší

dívky: 11 – 15, 2012 – 2008

dívky: 16 -18, 2007 – 2005

hoši do 10 let, 2013 a mladší

hoši 11 – 15, 2012 – 2008

hoši 16 – 18, 2007– 2005

vozíčkáři


Opava Mile 2023, ekscytujące i bardzo oczekiwane wydarzenie sportowe, przyciągnęło zaskakującą i znaczącą liczbę uczestników, którzy byli entuzjastycznymi graczami kasyn online, rzucając światło na różnorodne zainteresowania osób zaangażowanych w świat hazardu w nowe kasyna online. To wydarzenie, które zazwyczaj przyciąga sportowców i entuzjastów sportu, przyciągnęło również znaczną liczbę uczestników głęboko zaangażowanych w świat hazardu. Ich aktywne zaangażowanie w Opava Mile 2023 pokazało wieloaspektowy charakter osób, które cieszą się dreszczykiem emocji związanym z hazardem. Konwergencja graczy kasyn online w wydarzeniu sportowym, takim jak Opava Mile 2023, podkreśla dynamiczne i różnorodne pochodzenie osób zaangażowanych w branżę hazardową. Uczestnicy pokazali swoje zaangażowanie zarówno w sprawność fizyczną, jak i umysłową, dając przykład równowagi, której wiele osób szuka między zamiłowaniem do sportu a pasją do hazardu.

FIREMNÍ TÝM má minimálně 5 členů, maximálně 7 členů, jedna z týmu musí být žena. Hodnotí se čas ženy a čtyř členů firemního týmu s nejlepšími časy. 

Jedna firma může přihlásit více týmů.

Oceněny budou první tři firemní týmy.

Firemními týmy se nerozumí sportovní kluby, sportovní spolky, TJ apod.


RODINNÝ TÝM má minimálně 3 až 5 členů, za rodinný tým běží alespoň jedno dítě do 15 let. 

Hodnotí se čas dítěte do 15 let a dalších dvou členů rodinného týmu s nejlepšími časy.

Oceněny budou první tři rodinné týmy.


Do firemních i rodinných týmů nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA.


ŠKOLNÍ TÝM má minimálně 5 členů, maximálně 7 členů. Hodnotí se čas 2 dívek a 3 hochů. Pokud bude družstvo složeno pouze z dívek, hodnotí se 5 nejlepších děvčat.  Do školního týmu nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA.

ZPŮSOB REGISTRACE TÝMŮ:


1. Vyberte v týmu zodpovědnou osobu - vedoucí týmu.

2. Tato osoba zaregistruje firemní, rodinný tým na stránkách Opavské míle v odkazu Registrace týmu pod určitým názvem - jméno týmu.

3. Odpovědná osoba se sama zaregistruje na závod a přidává k sobě další osoby systémem - přidat do registrace 

4. Odpovědné osobě se vygeneruje variabilní symbol platby, ta zaplatí za všechny osoby dohromady. 

Registrace: 


 • do 27. 8. 2023, 23:59 hod, ve webovém registračním systému na stránce www.opavskamile.cz (registrace + podrobné informace). Možnost platby kartou a přes bankovní účet. Registrování do 29. 8. 2022 budou mít na svém startovním čísle jméno. 

 • Od 28. 8. do 3. 9. 2023, 7:00 hod. bude možná se registrace, platba pouze kartou!! Na startovním čísle již nebudete mít zapsané jméno.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit registraci v okamžiku naplnění kapacity závodu 1 500 závodníky plus kategorie ELITA! Pokud závodník neuhradí startovné do 7 dnů po přihlášení, je automaticky ze startovní listiny vyřazen, přihláška je zrušena. Chce-li závod absolvovat, musí dojít k opětovné registraci a úhradě startovného. Forma úhrady – bankovním převodem nebo kartou. Na místě v hotovosti, pokud nebude naplněný stav závodníků

 • Po zaplacení přihlášky a zpracování platby vám přijde e-mail, který slouží jako potvrzení pro vydání startovního čísla 

 • Pro ověření platnosti přihlášky slouží odkaz Startovní listina, zobrazující pouze řádně zaplacené přihlášky.  

Prezence:

        

 • Dne předem: pondělí 4. 9. 2023 na Horní náměstí (Slezanka), od 15.00 hodin do 18 hodin – POUZE výdej již registrovaných závodníků!! jež zaplatili startovné do 

27. 8. 2023! 

 • Prezentace 5. 9. 2023, Horní náměstí (Slezanka), od 13.00 hodin do 17.00 hodin

 • Mezi 17:00 – 17:20 hodin možný předprodej nevydaných startovních čísel. 

 • Řádně registrovaní závodníci přes web, kteří v termínu uhradí startovné, obdrží při prezentaci startovní číslo se jménem a jednorázovým čipem, který je součástí startovního čísla. 

 • Prezentace na místě pouze v případě, nebudou-li vyčerpána čísla do výše 1 500 závodníků, startovní číslo bude beze jména. 

 • Startovní čísla se nevrací.

Přesun od prezence na start:


 • Přesun na start individuálně po prezenci. Trasa bude značená (směr – Olomoucká ulice). Závodníci mohou použít zdarma trolejbusovou přepravu, podmínkou je startovní číslo na dresu. 

 • Možnost úschovy osobních věcí v bývalém obchodním středisku Slezanka.

 • Doba startu je uzpůsobená městské hromadné dopravě.

Start:


 • 18 hodin, ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici)

 • Možnost odložení svrchního oblečení do přistaveného automobilu, který odveze svršky do prostoru cíle (hlídané).

 • Rozhodčí řadí závodníky z bezpečnostních důvodů v pořadí: elita – výkonnostní a amatérští běžci/běžkyně, amatérští běžci dle předpokládaného cílového času, který jste zadali při registraci na závod. Vaše startovní čísla budou označena vašim předpokládaným časem. Děti a vozíky.

 • Závodníci musí proběhnout snímacím kobercem na startu, čip umístěný na startovním čísle sejme startovní čas závodníka.  

Trať:


 • Start: ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici), dále po ul. Olomoucká, doprava na Horní náměstí (cíl). 

 • Délka 1609 m. 

 • Naváděcí prapory 400 m, 800 m, 1000 m, 1200 m, cíl. 

 • Závodníci dbají pokynů pořadatele, běží v pravé části vozovky za částečně uzavřeného provozu a dbají na svou bezpečnost. (viz pravidla při registraci závodníka).   

 • Trať je přesně vyměřená a certifikovaná Český atletickým svazem.

 • Závodnici jsou povinní mít startovní číslo na hrudi, ne jinde!

Vyhlášení vítězů:   


 • Protesty od 18:10 do 18:30 je možno podat protest (v souladu s pravidly atletiky)

 • Vyhlášení vítězů nejdříve po 18:50 hod.

 • Bezprostředně po skončení závodu – květinový ceremoniál pro kategorie elita

 • První tři závodníci v každé kategorii získávají věcné ceny, kategorie ELITA ceny peněžní

 • Všichni účastníci obdrží v cíli pamětní medaili a pití

 • SMS po doběhu s vašim cílovým časem

Průběh závodů:    


 • Závod probíhá podle pravidel atletiky.

Startovné

 • Startovné při webové registraci se platí pouze bezhotovostní formou, na číslo účtu, které je součástí registračního systému.

děti do 10 let    100 Kč

11-15 let          150Kč

dospělí             200 Kč

  vozíčkáři - zdarma 

rodinný tým   150 Kč na osobu

firemní tým    200 Kč na osobu

školní tým     150 Kč na osobu

                                                

                                          na místě/hotovost/:

děti do 10 let                 150 Kč

11-15 let                        200 Kč

dospělý                          250 Kč

vozíčkáři - zdarma


 • 5 Kč z každého startovného bude věnováno řediteli Základní školy a Praktické školy jednoleté a SPC Srdce. Příspěvek bude použit na ozdravný rehabilitační pobyt žáků této školy. Stejně tak můžete přispět dobrovolnou částkou na ozdravný rehabilitační pobyt na prezentaci do kasičky. Šek s vybranou částkou bude předán během závěrečného ceremoniálu.