Propozice Opavská míle 2024

 

Datum:

středa 11. 9. 2024, start v 17:30

 

Garanti závodu:          

BěhOpava - spolek, Statutární město Opava- záštita primátora města a Česká unie sportu - TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2024

Generální sponzor závodu Witzenmann Opava, spol. s.r.o.

Kategorie:

Všechny věkové kategorie:

muži ELITA - bez omezení věku, závodník již nebude hodnocen ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního, školního nebo rodinného týmu.

muži A: 19 - 39 let roč. 2005 - 1985

muži B: 40 - 49, 1984 - 1975

muži C: 50 - 59, 1974 - 1965

muži D: 60 - 69, 1964 - 1955

muži E: 70+- 1954 a starší

ženy ELITA – bez omezení věku, závodnice již nebude hodnocena ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního, školního nebo rodinného týmu

ženy A: 19 - 34 let 2005-1990

ženy B: 35 - 44 let 1989 - 1980

ženy C: 45 - 54 1979 - 1970

ženy D: 55 +- 1968 a starší

dívky: do 10 let, 2014 a mladší

dívky: 11 - 15, 2013 - 2009

dívky: 16 - 18, 2008 - 2006

hoši do 10 let, 2014 a mladší

hoši 11 - 15, 2013 - 2009

hoši 16 - 18, 2008 - 2006

vozíčkáři

 

FIREMNÍ TÝM má minimálně 5 členů, maximálně 7 členů, jedna z týmu musí být žena. Hodnotí se čas ženy a čtyř členů firemního týmu s nejlepšími časy.

Jedna firma může přihlásit více týmů.

Oceněny budou první tři firemní týmy.

Firemními týmy se nerozumí sportovní kluby, sportovní spolky, TJ apod.

 

RODINNÝ TÝM má minimálně 3 až 5 členů, za rodinný tým běží alespoň jedno dítě do 15 let.

Hodnotí se čas dítěte do 15 let a dalších dvou členů rodinného týmu s nejlepšími časy.

Oceněny budou první tři rodinné týmy.

 

Do firemních i rodinných týmů nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA.

 

ŠKOLNÍ TÝM má minimálně 5 členů, maximálně 7 členů. Hodnotí se čas 2 dívek a 3 hochů. Pokud bude družstvo složeno pouze z dívek, hodnotí se 5 nejlepších děvčat.  Do školního týmu nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA a není starší 19 let. 

ZPŮSOB REGISTRACE TÝMŮ:

Vytvoření týmu: V košíku u konkrétní registrace zadejte název týmu a čtyřciferný PIN kód, který slouží k přidání ostatních členů do týmu.

Přidání se do týmu:

 1. Tým je již registrován – zadejte název týmu a PIN kód. Následně klikněte na "Přidat se do týmu"
 2. Tým je zarezervován v košíku – Pokud máte v košíku více registrací, u jedné z nich jste vytvořili tým a chcete do týmu přidat i další registrace, které máte v košíku, klikněte na "Připojit se" a vyberte daný tým.
 3. Až je vytvořena hromadná objednávka, závodník si dá registraci do košíku, vyplní údaje a pak hromadně zaplatí buď převodem nebo kartou.

 

Registrace:

 • do 1. 9. 2024, 23:59 hod, ve webovém registračním systému na stránce www.opavskamile.cz (registrace + podrobné informace). Možnost platby kartou a přes bankovní účet. Registrování do 1. 9. 2024 budou mít na svém startovním čísle jméno.
 • Od 2. 9. do 10. 9. 2024, 7:00 hod. bude možná se registrace, platba pouze kartou!! Na startovním čísle již nebudete mít zapsané jméno.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit registraci v okamžiku naplnění kapacity závodu 1 500 závodníky plus kategorie ELITA! Pokud závodník neuhradí startovné do 7 dnů po přihlášení, je automaticky ze startovní listiny vyřazen, přihláška je zrušena. Chce-li závod absolvovat, musí dojít k opětovné registraci a úhradě startovného. Forma úhrady – bankovním převodem nebo kartou. Na místě v hotovosti, pokud nebude naplněný stav závodníků
 • Po zaplacení přihlášky a zpracování platby vám přijde e-mail, který slouží jako potvrzení pro vydání startovního čísla
 • Pro ověření platnosti přihlášky slouží odkaz Startovní listina, zobrazující pouze řádně zaplacené přihlášky. 

Prezence:

Dne předem: úterý 10. 9. 2024 na Horní náměstí (Slezanka), od 15.00 hodin do 18 hodin – POUZE výdej již registrovaných závodníků!! jež zaplatili startovné do 1. 9. 2024!

 • Prezentace 11. 9. 2024, Horní náměstí (Slezanka), od 13.00 hodin do 16.30 hodin
 • Mezi 16:30 – 17:00 hodin možný předprodej nevydaných startovních čísel.
 • Řádně registrovaní závodníci přes web, kteří v termínu uhradí startovné, obdrží při prezentaci startovní číslo se jménem a jednorázovým čipem, který je součástí startovního čísla.
 • Prezentace na místě pouze v případě, nebudou-li vyčerpána čísla do výše 1 500 závodníků, startovní číslo bude beze jména.
 • Startovní čísla se nevrací.

Přesun od prezence na start:

 • Přesun na start individuálně po prezenci. Trasa bude značená (směr – Olomoucká ulice). Závodníci mohou použít zdarma trolejbusovou přepravu, podmínkou je startovní číslo na dresu.
 • Možnost úschovy osobních věcí v bývalém obchodním středisku Slezanka.

 • Doba startu je uzpůsobená městské hromadné dopravě.

Start:

 • 17:30 hodin, ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici)
 • Možnost odložení svrchního oblečení do přistaveného automobilu, který odveze svršky do prostoru cíle (hlídané).
 • Rozhodčí řadí závodníky z bezpečnostních důvodů v pořadí: elita – výkonnostní a amatérští běžci/běžkyně, amatérští běžci dle předpokládaného cílového času, který jste zadali při registraci na závod. Vaše startovní čísla budou označena vašim předpokládaným časem. Děti a vozíky.
 • Závodníci musí proběhnout snímacím kobercem na startu, čip umístěný na startovním čísle sejme startovní čas závodníka. 

Trať:

 • Start: ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici), dále po ul. Olomoucká, doprava na Horní náměstí (cíl).
 • Délka 1609 m.
 • Naváděcí prapory 400 m, 800 m, 1000 m, 1200 m, cíl.
 •           Závodníci dbají pokynů pořadatele, běží v pravé části vozovky za částečně uzavřeného provozu a dbají na svou bezpečnost. (viz pravidla při registraci závodníka).  
 • Trať je přesně vyměřená a certifikovaná Český atletickým svazem.
 • Závodnici jsou povinní mít startovní číslo na hrudi, ne jinde!

Vyhlášení vítězů:  

·        Protesty od 18:10 do 18:30 je možno podat protest (v souladu s pravidly atletiky),

·        Vyhlášení vítězů nejdříve po 18:50 hod.,

·        Kategorie do 18 let - vyhlášeni první tři závodníci získávají věcné ceny,

·        Seniorské kategorie - vyhlášeni pouze první muž, žena získávají věcné ceny,

·        Rodinné, firemní a školní týmy vyhlášeny první tři týmy získávají věcné ceny,

·        Kategorie ELITA - ceny peněžní,

 • Všichni účastníci obdrží v cíli pamětní medaili a pití,
 • SMS po doběhu s vašim cílovým časem.

Průběh závodů:   

 • Závod probíhá podle pravidel atletiky.

Startovné

 • Startovné při webové registraci se platí pouze bezhotovostní formou, na číslo účtu, které je součástí registračního systému.

děti do 10 let    100 Kč

11-15 let          150Kč

dospělí             200 Kč

  vozíčkáři - zdarma

rodinný tým   150 Kč na osobu

firemní tým    200 Kč na osobu

školní tým     150 Kč na osobu

                                               

                                          na místě/hotovost/:

děti do 10 let                 150 Kč

11-15 let                        200 Kč

dospělý                          250 Kč

vozíčkáři - zdarma

 

·        5 Kč z každého startovného bude věnováno řediteli Základní školy a Praktické školy jednoleté a SPC Srdce. Příspěvek bude použit na ozdravný rehabilitační pobyt žáků této školy. Stejně tak můžete přispět dobrovolnou částkou na ozdravný rehabilitační pobyt na prezentaci do kasičky. Šek s vybranou částkou bude předán během závěrečného ceremoniálu.

·        Registrace na místě, jen v případě, že nebudou vyčerpaná startovní čísla v počtu 1 500.

 

Občerstvení:

 • Pitný režim po doběhu, Horní náměstí

Prize money

MUŽI - elita

 • 1. místo: 5.000,- Kč         4. místo: 2.000,- Kč
 • 2. místo: 4.000,- Kč         5. místo: 1.000,- Kč
 • 3. místo: 3.000,- Kč         6. - 10. místo: 500,-Kč

 

ŽENY - elita

 • 1. místo: 5.000,- Kč        
 • 2. místo: 3.000,- Kč
 • 3. místo: 2.000,- Kč
 • 4. – 5. místo:  500,- Kč

Časová bonifikace:

MUŽI

 • za čas lepší jak: 3:55 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč

ŽENY

 • za čas lepší jak 4:27 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč

 

Ředitel závodu Jiří Sýkora
Manažer závodu Jan Sýkora
Hlavní rozhodčí Eva Kociánová
Časomíra ON LINE SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava, www.onlinesystem.cz
Komentátor Štěpán Škorpil

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v organizaci závodu. 

Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci závodů dobrovolným organizátorům, Městské policii Opava, Policii ČR, územnímu odboru Opava, sponzorům a partnerům.

Pořadatel omezil počet startujících na 1 500 běžců! + ELITA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU

Uvědomuji si, že účast na této akci může být nebezpečná a zúčastním se jen tehdy, pokud jsem zdravotně a fyzicky způsobilý.

Pokud se zúčastním této soutěže, přebírám plnou zodpovědnost na sebe za jakékoliv nehody a zranění, které se mohou přihodit během cesty na soutěž, během soutěže, nebo během mého pobytu v prostorách soutěže.

Také dávám na vědomí, že přebírám na sebe celé riziko spojené s účastí na této akci, včetně, ale ne výlučně za následující: pády, fyzický kontakt se soutěžícími, vliv počasí a silničního provozu a podmínky na cestách. 

Také já, moji příbuzní a moji právní zástupci tímto potvrzujeme, že se navždy zříkáme možnosti požadovat náhradu škody od organizátorů, sponzorů a jejich právních nynějších a jak i budoucích zástupců a osob zapojených do této akce za moje zranění, škody, pohledávky, které se mohou vyskytnout během mé účasti na této akci, nebo jsou spojeny s akcí.

 

•          Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).

•          Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

•          Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

•          Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky. 

•          Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

•          Za odložené věci pořadatel neručí.

•          Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

•          Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

•          Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email behopava@seznam.cz .