níže
úterý, 02 říjen 2018 08:24

Slavkovský lesík

49. ročník veřejného přespolního běhu

S L A V K O V S K Ý   L E S Í K

Pořadatel: TJ Opava, oddíl orientačního běhu

Datum konání: sobota 13. října 2018

Místo konání: fotbalové hřiště TJ SOKOL Slavkov u Opavy

Kategorie a délky tratí:

ročník

narození

dívky a

ženy

délka

tratě

chlapci a

muži

délka

tratě

2012-10 D 6 - 8 700 m M 6 - 8 700 m
2009-08 D 9 - 10 1500 m M 9 - 10 1500 m
2007-06 D 11 - 12 1500 m M 11 - 12 2700 m
2005-04 D 13 - 14 2700 m M 13 - 14 2700 m
2003-02 D 15 - 16 2700 m M 15 - 16 5400 m
2001-2000 D 17 - 18 5400 m M 17 - 18 5400 m
1999-79 D 19 - 39 5400 m M 19 - 39 8100 m
1978 a starší D 40+ 5400 m - -
1978-69 - - M 40 - 49 8100 m
1968 a starší - - M 50+ 8100 m
2013 - 2016 MD 2 - 5 50 m MD 2 - 5 50 m
Veřejný MD 19- 2700m MD 19- 2700m

Startovné:

Jednotné 10,- Kč pro všechny kategorie.

Prezentace:

Na tribuně fotbalového hřiště. Při prezentaci bude každému závodníkovi přidělen startovní čas a startovní číslo, se kterým poběží. Za ztrátu startovního čísla je závodník povinen zaplatit 100,- Kč.

Občerstvení:

V cíli po závodě. V místě konání závodu bude v provozu také bufet.

Způsob závodu:

Běh jednotlivců po fáborkované trati s intervalovým startem. Není povoleno běžet doprovodem.

Časový průběh:      8.30 – 9.30          prezentace

                               9.30 -  9.40          zahájení a výklad tratí

                               9.45                      start kategorie MD 2-5

                               10.00                   zahájení startu ostatních kategorií

                               11.30                   vyhlášení vítězů

Informace:             Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

                               V případě deštivého počasí doporučujeme běžecké boty se špunty.               

                                                                                                           Eva Kociánová

                                                                                                           ředitelka závodu

Startovné:

Jednotné 10,- Kč pro všechny kategorie.

Prezentace:

Na tribuně fotbalového hřiště. Při prezentaci bude každému závodníkovi přidělen startovní čas a startovní číslo, se kterým poběží. Za ztrátu startovního čísla je závodník povinen zaplatit 100,- Kč.

 

Občerstvení:

V cíli po závodě. V místě konání závodu bude v provozu také bufet.

 

Způsob závodu:

Běh jednotlivců po fáborkované trati s intervalovým startem. Není povoleno běžet doprovodem.

 

 

 

 

 

 

 

Časový průběh:      8.30 – 9.30          prezentace

                               9.30 -  9.40          zahájení a výklad tratí

                               9.45                     start kategorie MD 2-5

                               10.00                   zahájení startu ostatních kategorií

                               11.30                   vyhlášení vítězů

 

Informace:             Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

                               V případě deštivého počasí doporučujeme běžecké boty se špunty.               

 

                                                                                                           Eva Kociánová

                                                                                                          ředitelka závodu