INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY OPAVSKÉ MÍLE 2016

Publikoval(a) sykora dne

PREZENTACE:

7. 9. 2016, Horní náměstí, od 15.00 hodin do 17.00 hodin.

V 17 hodin se prezentace uzavře a nebude možné se již zaregistrovat, nebo si vyzvednout startovní číslo. Vytvořte si dostatečný čas na prezentaci.

Řádně registrovaní závodníci přes web, kteří v termínu uhradili startovné, obdrží při prezentaci startovní číslo se jménem a jednorázovým čipem, který je součástí startovního čísla a drobné upomínkové dárky. Startovní čísla se nevrací. Prezentace bude rozdělena do několika koridorů – abecedně, dle vašeho příjmení tzn. A-CH, I-Ř a S-Ž.

Na místě se budou prezentovat zájemci – závodníci do vyčerpání startovních čísel (800), startovní číslo bude beze jména. Startovné na místě činí 130 Kč dospělí, 80 Kč mládež (11-15 let), 30 Kč děti (do 10 let) a běžci s kočárky a vozíčkáři – zdarma.

CESTA NA START:

Doporučujeme využít bezplatnou přepravu na start trolejbusovými linkami Dopravního podniku Opava (linky: 201, 204, 208, 221) v úseku DIVADLO – NEMOCNICE.  Zdarma se přepravíte pouze se startovním číslem, kterým se prokážete řidiči trolejbusu.

Druhá varianta je pěší: přes Ostrožnou ulici, park Na Rybníčku, Englišova ulice a dále přes sídliště k nemocnici.

Děkujeme Dopravnímu podniku Opava za ochotu a spolupráci s přepravou závodníku.

LINKA ČÍSLO

ČAS

ČAS ČAS
201 16.50 17.10 17.30
204 16.45 17.05 17.25
208 16.53 17.13 17.33
221 16.43 17.03 17.23

 

START:

18 hodin, ul. Olomoucká (v místě odbočení ke Slezské nemocnici).

Startérkou letošního ročníku je bývalá úspěšná atletka Jarmila Kratochvílová.

Na startu budete mít možnost odložení svrchního oblečení do přistaveného automobilu, který odveze svršky do prostoru cíle (hlídaná šatna ve Slezance).

Rozhodčí řadí závodníky z bezpečnostních důvodů v pořadí:

elita – výkonní a amatérští běžci/běžkyně – děti – vozíky a běžci/běžkyně s kočárky.

Prosíme, dodržujte řazení na startu, jedná se hlavně o vaši bezpečnost! Na startu budou malí závodníci a poprvé poběží i pes, proto dbejte na opatrnost a buďte tolerantní!!!

Závodníci musí proběhnout snímacím kobercem na startu, čip umístěný na startovním čísle sejme startovní čas závodníka (proto není rozhodující pořadí na startu, ale proběhnutí kobercem).

Naváděcí cedule po 400 m. Závodníci dbají pokynů pořadatele a běží v pravé části vozovky za částečně uzavřeného provozu, zejména při průběhu pod opravovaný mostem!!! (viz odsouhlasená bezpečnostní pravidla při registraci závodníka).

Trať je přesně vyměřená a certifikovaná Český atletickým svazem!

 

 CÍL:

Na Horním náměstí. Doběh v doběhovém koridoru, přes cílový pás, který sejme váš cílový čas. Po doběhu obdržíte v prostorách Horního náměstí pamětní medaile a pití od firmy Kofola. Startovní číslo, ve kterém je nalepen jednorázové čip, si závodník ponechává.

Po doběhu všech závodníků se všechny výsledky zpracují a vyvěsí na info – tabulích v prostorách Horního náměstí, mějte strpení s vypsáním diplomů, nachystáním předávání cen a jiných organizačních záležitostí. Před předáváním cen proběhne květinový ceremoniál elitních závodníku. Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií neodcházejte domů, proběhne tombola 

o slosovatelné ceny, např. se můžete těšit na hlavní cenu tomboly – raw dort „opavská míle“ od společnosti Black Kale!

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU

 Uvědomuji si, že účast na této akci může být nebezpečná a zúčastním se jen tehdy, pokud jsem zdravotně a fyzicky způsobilý.

Pokud se zúčastním této soutěže, přebírám plnou zodpovědnost na sebe za jakékoliv nehody a zranění, které se mohou přihodit během cesty na soutěž, během soutěže, nebo během mého pobytu v prostorách soutěže.

Také dávám na vědomí, že přebírám na sebe celé riziko spojené s účastí na této akci, včetně, ale ne výlučně za následující: pády, fyzický kontakt se soutěžícími, vliv počasí a silničního provozu a podmínky na cestách. 

Také já, moji příbuzní a moji právní zástupci tímto potvrzujeme, že se navždy zříkáme možnosti požadovat náhradu škody od organizátorů, sponzorů a jejich právních nynějších a jak i budoucích zástupců a osob zapojených do této akce za moje zranění, škody, pohledávky, které se mohou vyskytnout během mé účasti na této akci, nebo jsou spojeny s akcí.

•         Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).

•         Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

•         Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

•         Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky. 

•         Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

•         Za odložené věci pořadatel neručí.

•         Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

•         Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

•         Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email behopava@seznam.cz.

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU PRO ROČNÍK 2016:

 Startující budou dodržovat navržené bezpečnostní opatření, které souvisejí s opravou mostu na trati závodu.

Startující budou dbát pokynů pořadatelů vyškolených společností STRABAG pro výjimečnou situaci na ulici Olomoucká. 

Kategorie: Novinky

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.