Propozice Silesia Hervis kros maraton 19.10.2013

Publikoval sykora v

Propozice 3. ročníku SILESIA Hervis kros marathonu

Pořadatel: BIKE SPORT CLUB OPAVA (BSC Opava)

Termín: Sobota 19. 10. 2013

Klasifikace: Běžecký kros marathon – závod jednotlivců, závod tříčlenných družstev.

Kontakt: BSC Opava, Česká 2, 747 06 Opava, tel. 608 250 650, e-mail: bsc@opava.cz

Informace: www.silesia.opava.cz

Centrum závodů: Opava – Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul.

Trať: Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Branka, Opava

DÉLKY TRATÍ: Hlavní kategorie 23 km a 12 km.

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ: Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

Trať 23 km

A – muži 19 – 39 let (1974 – 1994)
B – muži 40 – 49 let (1964 – 1973)
C – muži 50 let a více (1963 a starší)
E – ženy

Trať 12 km

Ak – muži 19 – 39 let (1974 – 1994)
Bk – muži 40 – 49 let (1964 – 1973)
Ck – muži 50 let a více (1963 a starší)
Ek – ženy 19 – 34 let (1979 – 1994)
Fk – ženy 35 let a více (1978 a starší)
H17 – junioři 17 – 18 let (1995 – 1996)

Trať 9 km

D17 – juniorky 17 – 18 let (1995 – 1996)
H15 – dorostenci 15 – 16 let (1997 – 1998)

Trať 7 km

D15 – dorostenky 15 – 16 let (1997 – 1998)
H13 – žáci starší 13 – 14 let (1999 – 2000)

Trať 5 km

D13 – žačky starší 13 – 14 let (1999 – 2000)
H11 – žáci mladší 11 – 12 let (2001 – 2002)

Trať 4 km

D11 – žačky mladší 11 – 12 let (2001 – 2002)

DŮLEŽITÉ:
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

Prezentace:
Sobota 19. 10. 2013 8:00 – 9:00 hod. v centru závodů – areál U Chovatelů, Bílovecká ul., Opava – Kylešovice

PŘIHLÁŠKY: do 18. 10. 2013
A – elektronicky: z on-line formuláře na www.silesia.opava.cz
B – osobně na adrese: BSC, Česká 2, Opava 6, 747 06

Na závod je možné se přihlásit i v sobotu 19. 10. 2013 na prezentaci za svýšené startovné, bez nároku na startovní balíček a občerstvení v cíli.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!! Tj. Když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli na uvedené adrese.
Platné přihlášky do pátku 18. 10. 2013 s nárokem na startovní balíček a občerstvení v cíli.

STARTOVNÉ:
50,- Kč do 18. 10. 2013, s nárokem na start. balíček a občerstvení v cíli.
100,- Kč v den závodu bez nároku na start. balíček a občerstvení v cíli.

Úhradu startovného proveďte:
a) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli na adrese Česká 2, Opava 6, do pátku 18. 10. 2013 (nejlevnější způsob).
b) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: mBANK č.ú. 2202088038/6210.
V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol své rodné číslo. Stačí formát RRMMDD. Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.
c) v sobotu na prezentaci (bez nároku na start. balíček a občerstvení v cíli).

Je možné platit najednou jedním dokladem za více osob, jako VS uveďte RČ jednoho z vás a současně e-mailem sdělte jména dalších přihlášených startujících, za které jste platbu provedli včetně jejich rodných čísel (ve tvaru RRMMDD).

V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci…).
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Odhlášení=zrušení přihlášky je možné e-mailem nejpozději do 18. 10. 2013.

Startovné si platí pouze startující jednotlivci, za přihlášku družstva se již startovné neplatí. K vyplněným (a zaplaceným) přihláškám jednotlivců je pro zařazení do závodu družtev nutné pouze vyplnit přihlášku družstva. Zkuste přesvědčit své známé a kamarády, aby si maraton vyzkoušeli s Vámi a utvořte dohromady závodní tým.

START:
Raduň – parkoviště
23 km – 10:00 hod.
12 km – 10:10 hod.
9 km – 10:20 hod.
7 km – 10:30 hod.

Areál U Chovatelů
5 km – 10:00 hod.
4 km – 10:15 hod.

CÍL: Opava-Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul.

Občerstvení: 23 km – 2 občerstvovací stanice, v cíli teplé jídlo, nealko.

Ceny: Věcné ceny pro první tři v každé kategorii. Celkový vítěz a vítězné družstvo obdrží putovní pohár.

Podmínky účasti:
Závod se koná za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje následující prohlášení:

Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem si vědom(a), že k účasti v SILESIA krosu musím být fyzicky dobře připraven a jsem osobně zodpovědný(á) za své technické dovednosti a za své vlastní zdraví.

Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přinesu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

 

Kategorie: Novinky

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *