níže
úterý, 03 říjen 2017 11:51

Slavkovský lesík 2017

                                            48. ročník veřejného přespolního běhu

S L A V K O V S K Ý   L E S Í K

Pořadatel:            TJ Opava, oddíl orientačního běhu

Datum konání:     sobota 14. října 2017

Místo konání:       fotbalové hřiště TJ SOKOL  Slavkov u Opavy

Kategorie a délky  tratí:

ročník

narození

dívky a

ženy

délka

tratě

chlapci a

muži

délka

tratě

2011-09 D 6 - 8 700 m M 6 - 8 700 m
2008-07 D 9 - 10 1500 m M 9 - 10 1500 m
2006-05 D 11 - 12 1500 m M 11 - 12 2700 m
2004-03 D 13 - 14 2700 m M 13 - 14 2700 m
2002-01 D 15 - 16 2700 m M 15 - 16 5400 m
2000-99 D 17 - 18 5400 m M 17 - 18 5400 m
1998-78 - - M 19 - 39 8100 m
1998-78 D 19 - 39 5400 m - -
1977 a starší D 40+ 5400 m - -
1977-68 - - M 40 - 49 8100 m
1967 a starší - - M 50+ 8100 m
2012 - 2015 MD  2 - 5 50 m MD 2 - 5 50 m
Veřejný MD 19- 2700m MD 19- 2700m

Startovné: Jednotné 10,- Kč pro všechny kategorie.

Prezentace: Na tribuně fotbalového hřiště. Při prezentaci bude každému závodníkovi přidělen startovní čas a startovní číslo, se kterým poběží. Za ztrátu startovního čísla je závodník povinen zaplatit 100,- Kč.

Občerstvení:     V cíli po závodě.  V místě konání závodu bude v provozu také bufet.

Způsob závodu:

  Běh jednotlivců po fáborkované trati s intervalovým startem. Není povoleno běžet s doprovodem.

Časový průběh:

8.30 – 9.30          prezentace

9.30 -  9.40          zahájení a výklad trati

9.45                      start kategorie MD 2-5

10.00                   zahájení startu ostatních kategorií

11.30                   vyhlášení vítězů

Informace:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

V případě deštivého počasí doporučujeme běžecké boty se špunty.                                 

Eva Kociánová

 ředitelka závodu